തെരുവുനായ

Posted: സെപ്റ്റംബര്‍ 17, 2016 in കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയത്

അങ്ങനെ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും പ്രകടനപത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഒരു വിഷയംകൂടിയായി. അഞ്ചു വർഷത്തെ പദ്ധതിയായിട്ടുവേണമല്ലോ ഈ പ്രശ്നത്തിനു പരിഹാരം കാണാൻ… ബഹു.മന്ത്രീ, പട്ടിപ്രശ്നം അവസാനിപ്പിക്കാൻ അങ്ങു മറ്റൊന്നും ചെയ്യേണ്ട, തെരുവുപട്ടികൾ മനുഷ്യരെ നിർബാധം കടിച്ചുകീറി കൊല്ലുമ്പോൾ അങ്ങു ഡൽഹിയിലിരുന്ന് പ്രസ്താവനകളിറക്കുന്ന, മനുഷ്യരെക്കാൾ മൃഗങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് വർഗസ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ആ ജന്മത്തെയും അതിന്റെ വാക്കു കേട്ട് ഇങ്ങു കേരളത്തിലൂടെ വാലാട്ടി നടക്കുന്ന ചില അനുയായികളെയും ഒന്നു മിണ്ടാതിരുത്തിയാൽ മതി. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പട്ടിപ്രശ്നം നാട്ടുകാർ തീർത്തുകൊള്ളും…പട്ടി.jpg

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )