Posted in SOCIAL

പാക്കിസ്ഥാൻ അങ്ങു ദൂരെയല്ല…

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലോഞ്ച്ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഈ കുറിപ്പ്. പാക്കിസ്ഥാനിൽ പതിനാലു വയസുമാത്രം പ്രായമുള്ള മരിയ ഷബാസ് എന്ന ക്രൈസ്തവ പെൺകുട്ടിയോട്, തന്നെ ബലമായി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ അധമന്റെ ഭാര്യയായി ജീവിക്കണമെന്ന് അവിടുത്തെ ഒരു കോടതി വിധിച്ചതാണ് Justiceforminor.org എന്ന പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ വെബ്സൈറ്റ് രുപപ്പെട്ടതിന്റെ പശ്ചാത്തലമെന്നു മനസിലാക്കുന്നു. നാം കണ്ണുതുറന്നു കാണുകയും ധാർമികബോധത്തോടെ പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട അടിയന്തിരപ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വിഷയമായതുകൊണ്ട് ഈ സംരംഭത്തോട് പൂർണമായി സഹകരിക്കാൻ സന്നദ്ധരാകണമെന്നാണ് എന്റെ കാഴ്ചപ്പാട്.

ഓ…അതങ്ങു പാക്കിസ്ഥാനിലല്ലേ എന്നു ചിന്തിക്കുന്നവരോടു പറയാനുള്ളത് ഇവിടെനിന്ന് പാക്കിസ്ഥാനിലേക്കുള്ള ദൂരം ഇപ്പോൾ വളരെയധികം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. സമകാലിക കേരളത്തിന്റെ മാറിവന്നിരിക്കുന്ന സാമൂഹികചുറ്റുപാടുകൾ നമ്മെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. തൊടുപുഴയിലെ കൈവെട്ടു തുടങ്ങി എരുമേലിയിലെ പന്നിയിറച്ചി വിവാദവും ലൗജിഹാദുമുൾപ്പെടെയുള്ള സംഭവങ്ങളെ നാളുകൾക്കിപ്പുറമിരുന്ന് വർത്തമാനകാല പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ നിഷ്പക്ഷചിന്ത പുലർത്തുന്നവർക്ക് അതു ബോദ്ധ്യപ്പെടും. ഈ വർഷങ്ങളിലെ ജനനനിരക്കിന്റെ കണക്കുകളും ഭാവിയിലേക്കുള്ള ചൂണ്ടുപലകകളാണ്. കൂടാതെ സോഷ്യലിസം കടലാസിലെങ്കിലും സൂക്ഷിക്കുന്നവരുൾപ്പെടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പിന്നാംപുറകഥകളിലും വായിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എല്ലാവരുംചേർന്ന് അവിടേക്കുള്ള കുറുക്കുവഴിയുടെ നിർമ്മാണം ത്വരിതഗതിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന സത്യമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പാക്കിസ്ഥാനിലെ മരിയ നമ്മുടെ നാട്ടിലെയും വീട്ടിലെയും കുട്ടിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു.

ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ പുതിയ വെബ്സൈറ്റിന്റെ പ്രസക്തി. മനുഷ്യനന്മയെ സ്നേഹിക്കുകയും സ്വന്തം വിശ്വാസത്തെ വിലമതിക്കുകുയും, അതിൽ കപടമായ വിശാലമനസിന്റെ മറവിൽ വെള്ളം ചേർക്കാതിരിക്കുകയും, അന്യന്റെ വിശ്വാസത്തിലും അവകാശത്തിലും കൈകടത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ അണിനിരക്കേണ്ടത് നാടിന്റെ നന്മയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. ക്രൈസ്തവവിശ്വാസത്തിനു സ്വന്തം ജീവനേക്കാൾ വിലയുണ്ടെന്ന ബോദ്ധ്യത്തിൽ ജീവിച്ചു മരിച്ചവരിൽനിന്നുള്ള വളമാണ് നമ്മുടെ വേരുകൾ തേടിയെടുക്കുന്നത് എന്നു മറക്കാതിരിക്കാം. വരും തലമുറയിലേക്ക് ഈ വിശ്വാസം കുറവുകൂടാതെ കൈമാറി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നിസംഗത വെടിഞ്ഞ് ഇന്നു നാം ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്തേ മതിയാകു. ഈ വെബ്സൈറ്റ് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു ചുവടുവെയ്പ്പായി കരുതിയാണ് ഇവിടെ ഞാനതു ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്.

https://www.justiceforminor.org/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s