നയം വ്യക്തമാകുന്നു…

Posted: ഒക്ടോബര്‍ 2, 2016 in കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയത്

ഇ

ഹൈറേഞ്ചിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ മുഴുവൻ സംരക്ഷണസമിതി മനുഷ്യരെ പേടിപ്പിക്കാൻവേണ്ടി കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്നു പറഞ്ഞിരുന്നവരൊക്കെ എവിടെപ്പോയി…. ഇനിയെങ്കിലും സത്യം മനസിലാക്കി രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ കുതന്ത്രങ്ങളിൽപെടാതെ നാടൊരുമിച്ചു നിന്നാൽ നാടിനു കൊള്ളാം. വില്ലേജുകൾ തിരിച്ച് ഓരോ നിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം? ഒരുപക്ഷെ അയൽക്കാരന്റെ പുര കത്തുമ്പോൾ ഓടിച്ചെന്നു നോക്കിയിട്ട് തന്റെ പറമ്പിലേക്കും വീട്ടിലേയ്ക്കും അതു പടരില്ലെന്നു ഉറപ്പുവരുത്തി സ്വന്തം മുറിയിൽ തിരിച്ചെത്തി സീരിയലിന്റെ ബാക്കി കാണുന്ന നമ്മുടെ സ്വഭാവം മനസിലാക്കിത്തന്നെയാകും ഇങ്ങനെ ഏരിയാ തിരിച്ച് ഓരോ നിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കി വരുന്നത്. ഇനിയെങ്കിലും സ്വന്തം കുടുംബത്തിനുവേണ്ടി മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നവരാകാതെ നാടിനുവേണ്ടി ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരായില്ലെങ്കിൽ കുടുംബം പെരുവഴിയിലാകുമെന്ന് നാമറിയണം.

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )